Usvojen Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Prema novom zakonu, umesto pet šaltera, čitav postupak upisa imovine završavaće se samo na jednom mestu, kod notara, koji će dokumentaciju sa državnim institucijama obavljati u potpunosti elektronski.

Nova procedura omogućiće da se upis imovine izvrši za svega nekoliko dana, bez dodatnih troškova za građane.

Postupak upisa imovine odvijaće se tako što javni beležnik umesto kupca nepokretnosti vrši uvid u katastar nepokretnosti, potom overava ugovor o kupoprodaji, a onda taj ugovor digitalizuje, overava elektronskim potpisom i šalje katastru elektronskim putem, po službenoj dužnosti. 

Kada primi ugovor od javnog beležnika, katastar ga prosleđuje po službenoj dužnosti poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji, što će osloboditi građane odlaska u čak pet institucija. Novina je i uvođenje načela oficijelnosti, koje podrazumeva da se postupak upisa u katastar pokreće po službenoj dužnosti, tako što se Republičkom geodetskom zavodu (RGZ) isprave dostavljaju putem e-šaltera, umesto da se kao danas uglavnom pokreće na zahtev stranke. Kako je ranije saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, reforma katastra omogućiće povećanje pravne sigurnosti vlasnika nekretnina, podići će efikasnost rada zemljišne administracije i omogućiće brže i efikasnije obračunavanje poreza na imovinu i poreza na prenos apsolutnih prava.

Reforma katastra po značaju za poboljšanje poslovnog ambijenta u Srbiji predstavlja nastavak reforme započete uvođenjem elektronske građevinske dozvole, jer će građani i investitori dobiti efikasan servis kao što ga imaju sad u izdavanju e-dozvola.

Uvođenje jednošalterskog sistema u oblasti registracije imovine i elektronska razmena dokumenata iz nadležnosti katastra omogućiće i dalji napredak Srbije na Duing biznis listi u oblasti upisa prava svojine, po kojem Srbija trenutno zauzima 57. mesto.

Usvojene su izmene zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, kao i izmene zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

2018-09-13T17:03:10+00:00