Izmene poreskih propisa u 2018. godini

Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune poreskih i drugih zakona koji su važni za poslovanje privrednih subjekata. Očekuje se uskoro njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku RS”: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu [...]